Komcentra s.r.o.

Aktuálně:

 • Zúčastnili jsme se konference o operačním řízení ve zdravotnictví, která se konala od 29. do 30.10.2014 v kon­ferenčním centru CITY v Praze, kde jsme vedli jeden z workshopů. Více informací naleznete zde.

Historie firmy

1991

 • Založena MK-Beteiligungsge­sellschaft s.r.o.
 • Prodej, montáž a servis záznamových zařízení KREUTLER GmbH.
 • Elektronické zabezpečení objektů a realizace kamerových systémů.

1995

 • Změna názvu na KREUTLER s.r.o.
 • Vlastní vývoj systémů operačního řízení Maják150, Maják155, Maják158.
 • První střediska HZS Hradec Králové, ZZS Hradec Králové.

1997

 • Projekt PEGAS (Matra).
 • Počátek spolupráce s firmou Matra Nortel (dnes Cassidian , součást EADS ).
 • Integrace rádiového systému PEGAS třídy TETRAPOL do operačního řízení Policie ČR.
 • Vlastní vývoj a výroba komponent k řízení radioprovozu operačních.stře­disek.
 • Integrace komunikací řídících a dispečerských pracovišť.
 • Nasazení systému DISPEČER-Maják158 na jednotlivých Okresních ředitelstvích Policie ČR.

1999

 • Změna názvu firmy na KOMCENTRA s.r.o.
 • Projektování9ti a výstavba řídících a dispečerských systémů pro složky IZS.
 • Vývoj a výroba elektronických komponent pro operační střediska.

2000

2002.

 • Vzájemné propojení operačních středisek PČR do jednotného celku s možností spolupráce útvarů na akcích.

2003

 • Hromadné nasazování integračního rozhraní radiokomunikačního systému Matra-PEGAS.

2004

 • Lokalizace vozidel s přenosem v síti GSM/GPRS.
 • Spolupráce s telefonními centry tísňového volání 112 (TCTV).

2005

 • Postupná náhrada analogových okruhů technikou VoIP (vlastní hw/sw).
 • Centralizovaná lokalizace vozidel (AVL) v sítí Matra-PEGAS pro složky IZS.
 • Integrace dalších systémů lokalizace vozidel.

2006

2008

 • První integrovaná lokalizace volajícího 158 v sítích mobilních operátorů.

2010

 • Integrace systému DISPEČER-Maják158 do IBC Moravskoslezského kraje. 

2011

 • Získání certifikátů ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001.
 • Obdržení plakety policejního prezidenta za dlouhodobou a významnou spolupráci s Policií ČR v oblasti plnění dodávek zboží a služeb důležitých k zabezpečení akceschopnosti v oblasti operačního řízení.

2012

 • Modernizace technologií dispečerských pracovišť ZZS nové generace.
 • Získání Zlatého certifikátu za získání ucelené řady certifikovaných systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti informací.

2013

 • Celkem vybudováno 106 operačních středisek IZS.

2014

 • Realizace projektu "Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR ", včetně připravenosti napojení na Národní informační systém IZS ČR.
 • Dodávka technologie v rozsahu integrace telefonní a rádiové komunikace v rámci realizace projektu modernizace KZOS ZZS s názvem „Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS“.
 • Integrace systému PCO firmy Fides do systému operačního řízení PČR.
 • Zahájení vývojových prací na projektu výstavby mobilního operačního střediska KŘ PČR.

2015

 • Napojení operačních středisek Policie ČR na Národní informační systém IZS ČR
 • Vybudování 9ti operačních středisek pro útvary Police ČR s celorepublikovou působností

2017

 • Přechod posledního ze systému operační řízení Maják na systém Jitka u Policie ČR Moravskoslezské­ho kraje.

Sídlo společnosti

Adresa:
Dejvická 574/33, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel:
(+420) 224 318 615
(+420) 224 319 185
(+420) 224 322 595
Fax:
(+420) 224 319 559

Kontaktní formulář